Hikawai Te Nahu

Ngāti Hauiti, Ngāti Kahungunu ki Te Wairoa, Ngāti Porou, Ngāti Rangiwewehi (Te Arawa), Ngāti Tūwharetoa, Ngāti Whakaue (Te Arawa), Rongomaiwahine

Tonganui Scholarship recipient 2023

Tēnei au ka noho ki tōku taumata i Ngongotaha

Ka titiro ki wai e pōkare nei, a, ko Te Rotorua Nui a Kahumatamomoe.

Ka whakaripo i ngā wai i Ohau, whakawhiti atu ki te Rotoiti i kite ai e Ihenga.

Ka peka rawa taku haere ki Tarawera, ki reira kauria ai ngā wai riporipo, takahuri atu ki Tikitapu.

Hoki āmio mai ki ngā wai ariki, ki Pohutu, ki Whakarewarewa, ka mutu, ki Ohinemutu e.

Tēnei au te mokopuna a Tamatekapua, a Pūkāki, a Te Rorooterangi e mihi atu nei. Anei hoki ko te uri a Porou Ariki, a Te Hāpuku, a Rongomaiwahine, a Kahutiaterangi, a Hunāra.

Anei ko Hikurangi, anei ko Kahurānaki, anei ko Whetumatarau, anei ko Ngongotaha, anei hoki a Tarawera.

Ko Hikawai Paringatai Maehe Te Nahu tēnei e ngunguru nei!

Ko ngā mahi rangahau e whāia nei e au, he mea e āta titiro ki ngā whakaawenga a ngā uwhi ki te oranga o te wai ka tahi. Ka rua, ka tirohia ōna āheinga kia tū hei marumaru mā ngā koura, ngā kākahi, ngā īnanga, ngā morihana, tuna me te kōaro, e kīa nei he tāonga species.

Ko tā te uwhi he whakamaru i ngā tāonga nei. Ko tā te uwhi he whakakore i te āheinga kia tipu tonu ngā waiota kino, koinei hoki e hirahira ai ēnei mahi rangahau.

Ka ahatia ngā putea mēnā au ka waimaria?

Ka utua aku pepa tohu paerua, ka utua hoki ko ngā rawa whakaahei i aku mahi rangahau. Ka utua ko ngā hangarau tika kia mahia ngā mahi kato me te kohi harakeke, kia tū wānanga raranga uwhi. Ko ngā kākahu ruku, ko te nui o ngā pātara hāora tēnā, ko te hoko i ngā hangarau e tika ana kia pai ai aku mahi ineine, ko te whakahaere wānanga hoki tērā.

Mā whakahaere wānanga, ka kitea e te hāpori ngā painga, ka tohaina hoki ēnei mātauranga.

Koia e ora marika ai te kaupapa nei, otirā, ngā mahi rangahau nei. Mā ngā whānau, ngā hapū, otirā, te iwi whānui e ora ai tēnei kaupapa.

“Whatungarongaro te tangata, toitū te whenua, whatungarongaro te whenu, ngaro noa ngaro noa”